Categories
news

» HỖ TRỢ

+ Gửi ảnh: Mai Quang Vinh – Điện thoại: 0263. 3700 292 + Ông Nguyễn Xuân Chính – Điện thoại: 092 065 411 + Bà Nguyễn Thu Trang – Điện thoại: 024.3943 5885

Categories
news

» THỂ LỆ

1. Đơn vị chủ trì Ban Tuyên giáo Trung ương 2. Đơn vị phối hợp – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; – Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia); – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển…