Categories
news

» THỂ LỆ

1. Đơn vị chủ trì

Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Đơn vị phối hợp

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia);

– Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam);

3. Đơn vị thực hiện

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Mục đích, ý nghĩa

– Cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giới thiệu; quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài.

– Cuộc thi nhằm thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí , vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần thực hiện thành công chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về công tác biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

– Thông qua Cuộc thi và Triển lãm, sẽ động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

5. Đối tượng dự thi

Cuộc thi dành cho tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam

Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

6. Nội dung

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm cần thể hiện những nội dung chính như sau:

– Phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc.

– Phản ánh không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, và người dân vùng biển, đảo; Ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu giữ gìn. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

– Phản ánh những thành tựu phát triển về kinh tế – xã hội của các địa phương ven biển sau 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

– Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển Việt Nam ; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển, đảo.

– Phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo tồn hệ sinh thái biển tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh;  bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế – xã hội vùng biển, đảo.

– Phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh,  hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.

– Ca ngợi những tấm gương tiêu biếu, điển hình trong phát triển kinh tế – xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

7. Quy định về tác phẩm tham dự cuộc thi

– Tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay.

– Tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm vả ảnh đơn hoạc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự trong bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng d6ãn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn phải không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

– Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 10 ảnh đơn/ảnh bộ tham dự Cuộc thi.

– Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép.

– Quy cách ảnh dự thi:

+ Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb – 12Mb, độ phân giải 300 dpi. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

+ Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh.

+ Ảnh không phù hợp với quy định trên sẽ bị loại mà không cần báo trước.

– Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ.

­­- Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triễn lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao vả Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức…

– Không chấp nhận những tác phẩm đã được Giải thưởng và triển lãm của cuộc thi biển, đảo quê hương do Ban Tuyên giáo phối với Hội NSNA Việt Nam tổ chức năm 2018.

– Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau Cuộc thi.

– Quyết định của Hội đồng Giám khảo là kết quả chung cuộc.

8. Sử dụng tác phẩm

– Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

– Ảnh đạt giải và ảnh triển lãm được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, và không phải trả chi phí nhuận ảnh.

Các tác phẩm khác (ngoài tác phẩm đạt giải và trưng bày triển lãm), nếu được chọn phục vụ cho công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức và các nhà tài trợ sẽ phải  thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

9. Giải thưởng

– Cơ cấu Giải thưởng: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm:

+02 giải Nhất, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

+04 giải Nhì, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chươngBạc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

+06 giải Ba, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 10.000.000đ (Mười  triệu đồng).

+10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

­- Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của Cuộc thi sẽ được xem xét, đề nghị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ qua chủ trì Cuộc thi tặng Bằng khen, kèm theo mức tiền thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậ Thi đua, Khen thưởng.

– Các tác phẩm đạt giải và chọn trương bày triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp Quốc gia theo Quy chế của Hội.

10. Tiêu chí chọn tác phẩm triễn lãm và trao thưởng

– Tiêu chí chọn tác phẩm triễn lãm:

+ Tác phẩm không vi phạm thể lệ của Cuộc thi và Triển lãm.

+ Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của Cuộc thi; kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ánh sáng tốt, hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ.

+ Đối với ảnh bộ phải có sự gắn kết, xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh. Mỗi bộ ảnh được tính là một tác phẩm.

+ Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung bộ ảnh.

+ Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ.

+ Số lượng ảnh được ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được.

– Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng:

+ Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ.

+ Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao.

11. Trách nhiệm của tác giả

– Thực hiện đúng thể lệ Cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

– Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu thập cá nhân theo quy định của pháp luật.

12. Phương thức và thời gian gửi ảnh

– Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động đến 23h59’, ngày 30/9/2021.

13. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo gồm Hội đồng Sơ khảo (Ban Ảnh đơn và Ban Ảnh bộ) và Hội đồng Chung khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định thành lập. Hội đồng Giám khảo xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi và quy định pháp luật liên quan.

Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng Chung khảo, Ban Chỉ đạo Cuộc thi có trách nhiệm thẩm định và báo cáo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phê duyệt danh sách các tác phẩm đạt giải (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương)

14. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật về chủ đề biển, đảo quê hương được phê duyệt và nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

* Thông tin về cuộc thi có thể tìn hiểu tại địa chỉ website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com

* Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

– Kỹ thuật :

+ Ông Nguyễn Xuân Chính – Điện thoại: 092 065 411

+ Ông Mai Quang Vinh – Điện thoại: 0263. 3700 292

+ Bà Nguyễn Thu Trang – Điện thoại: 024.3943 5885

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ qua, đơn vị ở trung ương và địa phương, sự hưởnng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, mọi  công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam để Cuộc thi thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC

You May Also Like

» HỖ TRỢ

» GIÁM KHẢO

More From Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *